Een toekomstbestendige vakman

Een toekomstbestendige vakman

Je ziet het bijna overal; het primaire proces wordt complexer. Automatisering, een toenemende werkdruk, hogere kwaliteitseisen en een groeiende culturele diversiteit. Het zijn slechts een aantal aspecten waar de vakman van tegenwoordig mee te maken heeft.

In de huidige tijdsgeest is het duidelijk zichtbaar dat ons werk sterk aan verandering onderhevig is. Zo begonnen we als ambachtslieden en vakmensen waarbij het werk grotendeels bestond uit een fysieke component. Vervolgens deed de industriële revolutie zijn intrede en werd alles meer gemechaniseerd en geautomatiseerd. Het gevolg hiervan was dat de mens een andere positie kreeg. Kennis belangrijker, de mens als kennisdrager. Maar nu kennis overal en altijd beschikbaar is, is ook hier een verschuiving zichtbaar. Niet de kennis is macht, maar meer het vrijmaken en combineren daarvan in relatie met anderen. Wat ervoor zorgt dat er tegenwoordig een grotere focus ligt op individuele talenten en vaardigheden.

En wat betekent dit voor de leidinggevende vakman?

Het is duidelijk dat de rol en positie van de vakman er wel degelijk anders uit ziet dan vroeger. Zo heeft hij onder andere persoonlijke vaardigheden en e-skills nodig. We leven namelijk in een tijd waarin onderlinge relaties een wezenlijk onderdeel zijn van ieders functie. Onze connecties zijn niet alleen lokaal maar ook steeds vaker mondiaal. Dat geldt voor collega’s, klanten, leveranciers of aan welke mensen je ook gerelateerd bent. Of je nu sturing geeft in een fabriek, in het veld of op de bouw. Je bent onderdeel van een groot netwerk (interculturele) relaties.

“Met alléén maar inhoudelijke vakkennis schiet je al snel tekort”

Daarmee verschilt de rol en vereiste competenties van een leidinggevende met die van vroeger. “Weten hoe het werk moet gebeuren” is voor de doorgegroeide vakman niet meer genoeg. Met alléén maar inhoudelijke vakkennis schiet je al snel tekort. De leidinggevende van tegenwoordig dient flexibel te zijn, visie te hebben en effectief te kunnen samenwerken en leidinggeven. Hij dient relaties aan te kunnen gaan en zelfbewust te zijn.

Een leidinggevend vakman heeft tegenwoordig deze competenties:

  • Inhoudelijke vakkennis
  • Flexibel zijn
  • Een eigen visie
  • Kan effectief samenwerken
  • Goed kunnen leidinggeven
  • Relaties aan kunnen gaan
  • Zelfbewust te zijn

 

Met name bij de doorgegroeide vakman op de werkvloer zijn goed ontwikkelde persoonlijke vaardigheden van belang. Leidinggevenden op de werkvloer vormen in mijn ogen de kern van een goed lopend proces en hebben grote invloed op het bouwen aan onderlinge samenwerking, motivatie en leercultuur.

Bel 06-41545800 of stuur een bericht naar info@kapha.nl om te werken aan de ontwikkeling van vakmanschap en leiderschap binnen je eigen bedrijf.