Consultancy

  • Wens je zicht te krijgen op de werkelijke vraag?
  • Het lerend vermogen van het team of de organisatie vergroten?
  • Wil je de output en kwaliteit verhogen?
  • De leidinggevende naar een hoger plan brengen?
  • Pro-activiteit en eigenaarschap versterken?

Bovenstaande vragen hebben te maken met het ontwikkelen van gedrag. Kapha richt zich op gedragsverandering van individuen en teams middels diverse interventies zoals trainingen en coaching. In overleg kijken we welke interventies het beste passen om tot de wenselijke situatie te komen. Daarbij zijn we gericht op duurzame ontwikkeling en het verankeren van nieuw gedrag in het dagelijkse werk.

Het helpt dat we jarenlang ervaring hebben in het primaire proces binnen verschillende branches als Food, Agri, Bouw, Groen en Logistiek. We kennen de uitdagingen, de mensen en spreken hun taal.