DISC maakt voorkeursgedrag en communicatiestijl inzichtelijk

Wat is DISC?

DISC is een eenvoudig model wat ieders voorkeursgedrag en communicatiestijl inzichtelijk maakt. De kracht van het model zit in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van de mens.

Ik gebruik het DISC instrument vaak bij coaching, als inleiding op een trainingsprogramma of als interventie bij teamcoaching. Het vormt een mooie basis en creëert een gemeenschappelijk kader. Je krijgt bij de interpretatie van de resultaten concrete handvatten over de wijze waarop je je eigen effectiviteit kunt verhogen.
Ik maak hierbij gebruik van zowel de DISC gedrag- als drijfverenanalyse. Dit zijn twee verschillende instrumenten.

De DISC gedragsanalyse word al 90 jaar wereldwijd door meer dan 25 miljoen mensen in MKB en internationale bedrijven gebruikt.

Waarom zou ik?

In je werk én daarbuiten heb je altijd met intermenselijke relaties te maken. Of het nu klanten, leveranciers of collega’s zijn. In het contact met de ander zien we alleen het gedrag en heb je minder zicht op wat / hoe de ander denkt en voelt. Hierdoor kan er miscommunicatie en onbegrip ontstaan, ondanks de beste bedoelingen.

DISC kan bijdragen aan een oplossing. Het geeft namelijk inzicht in jezelf en de ander. Maar het biedt vooral een gemeenschappelijke taal. De dialoog die ontstaat bij het bespreken van de resultaten biedt een schat aan informatie waardoor je elkaar sneller begrijpt en waardeert. Hierdoor worden er minder fouten gemaakt, gaat de effectiviteit omhoog en worden de resultaten beter.

DISC biedt een uitkomst bij de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we als team(s) effectiever samenwerken;
  • Hoe kan ik (als leidinggevende) mijn communicatie te verbeteren;
  • Hoe kan ik mijn boodschap brengen zodat de ander er ook iets mee gaat doen;
  • Wat wil ik nu écht. (de DISC drijfverenanalyse)

Hoe werkt de DISC methode?

De deelnemer start met het invullen van een online vragenlijst van 24 vragen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Op basis van de antwoorden ontstaat er een persoonlijk profiel. In een individueel gesprek of een groepstraining leg ik het model uit* en interpreteren we het individuele profiel. Daarbij maak ik het theoretisch kader tastbaar door te werken met casussen van de deelnemers zelf.

Vaak is DISC een start van een groter trainingsprogramma. Uiteraard behoort een training voor alleen DISC ook tot de mogelijkheden.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op