De stille kracht van luisteren

De stille kracht van luisteren

Ik zie mijn vak als het scheppen van een ruimte waarin bewustwording kan plaatsvinden. Een veilige plek waarin geleerd en geëxperimenteerd kan worden. Ik heb gemerkt dat goed luisteren daarbij één van de belangrijkste vaardigheden is. Vermoedelijk ook van de meest onderschatte vaardigheden. Kijk om je heen; als de politiek een afspiegeling is van de maatschappij dan zegt dat genoeg over onze vaardigheid om werkelijk naar elkaar te luisteren.

Als we luisteren proberen we de ander te begrijpen, te achterhalen wat iemand beoogd, wat zijn/haar intentie en gevoel is. Wat er echter meestal gebeurd is dat we tijdens het luisteren met onszelf bezig zijn. Door te horen wat de ander zegt borrelen er allerlei gedachtes en emoties in onszelf op en worden (oude) zaken in jezelf geraakt . Mede hierdoor zijn we gedurende het luisteren naar bevestiging aan het zoeken van hetgeen we al weten, om daar vervolgens op aan te kunnen haken.

Managementdenker Otto Scharmer (Theory U) noemt dit fenomeen “Downloaden”. Door deze wijze van luisteren staan we niet open om daadwerkelijk te luisteren naar de ander, maar vind er een herhaling van het bekende oude denkpatronen plaats. Luisteren is hiermee gereduceerd tot het houden van onze mond en wachten tot dat de ander is uitgesproken om vervolgens ons eigen verhaal te kunnen doen.

Drie tips om je luistervaardigheden te verbeteren

1. Voorwaarde om te luisteren, voor echt contact met de ander, is, hoe raar dat ook klinkt, verbinding met jezelf. Dat je bewust ervaart wat er door je heen gaat in het contact met de ander en wat er tussen jou en je gesprekspartner gebeurd. Dat je je bewust bent van je eigen lichaam, gevoelens en gedachten. Maar ook je aannames, gewoontepatronen en projecties worden vaak getriggerd door de ander. Door deze te onderkennen nemen ze al in kracht af en ben je meer in staat om een open luisterhouding aan te nemen waarin je onbevangen en onbevooroordeeld kan zijn.

2. Door je te verbinden met het hier-en-nu kun je meer open staan voor hetgeen de ander bedoeld en over brengt. Dat je aandacht hebt voor de persoon die het verhaal verteld. Niet alleen in woorden, maar ook middels intenties, gevoelens, mimiek. Door open te zijn, in het hier-en-nu, door je eigen agenda te laten voor wat het is, kun je meer voelen en ervaren wat de ander bedoelt.

3. Door te vertragen en jezelf te voelen ben je beter in staat om te luisteren op verschillende niveaus; naar woorden, gevoelens, waarden en opvattingen. Door zowel te luisteren met je hoofd, hart en buik kom je sneller tot de kern. Door deze meer onderzoekende houding worden de gesprekken minder vanuit louter rationeel niveau gevoerd. Vertragen werkt als accelerator voor het komen tot de kern. Het is namelijk in de stilte na de woorden, dat je kunt ervaren wat de ander zeggen wil.

Of het nu gaat om het verzorgen van trainingen, coaching of het geven van advies; luisteren is een vaardigheid die onlosmakelijk met de impact ervan correleert.

 

 

Bel 06-41545800 of stuur een bericht naar mail@kapha.nl om te werken aan de ontwikkeling van je luistervaardigheden.