Bedrijfsacademie

Een eigen bedrijfsacademie:

  • Borgt de meest waardevolle kennis van je bedrijf;
  • Koppelt strategische doelen aan de ontwikkeling van medewerkers;
  • Biedt perspectief en flexibiliteit voor alle medewerkers

Het borgen, ontwikkelen en delen van specifieke branche, bedrijfs- of persoonlijke vakkennis is van wezenlijk belang. Het houdt de mensen scherp, draagt bij aan de flexibele inzet van het personeel en draagt bij aan het lerend vermogen van de organisatie. Zo kan het bedrijf wendbaar blijven en zich in een snel veranderende markt aanpassen. Een eigen academie onderscheidt je tevens van de concurrentie en draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Kapha helpt om te komen tot de realisatie van een bedrijfsacademie. Of het nu om het ontwerp, de uitvoering of het didactisch ondersteunen van eigen mensen gaat.