Trafieq Educatie

Trafieq Educatie is een vaste opdrachtgever. Zij is landelijk uitvoerder van alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen die worden opgelegd bij alcohol- of gedragsgerelateerde verkeersovertredingen. Ik vervul voor Trafieq de rol van trainer EMA (Educatieve maatregel alcohol en verkeer). De trainingen zijn gericht op bewustwording en gedragsverandering. Motiverende gespreksvoering en geweldloze communicatie zijn belangrijke uitgangspunten in contact met de deelnemers.