Landelijke Vereniging van Vakcolleges

Vmbo-scholen die onderwijs geven volgens de Vakroute heten Vakcolleges. De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft de Vakroute ontwikkeld en ondersteunt de scholen bij de implementatie hiervan.  De Vakroute kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf leerjaar 1 en een nauwe samenwerking tussen vmbo, mbo en werkgevers. Hierdoor stimuleert de Vakroute praktisch talent, stromen vmbo-leerlingen kansrijk door naar de arbeidsmarkt en worden werkgevers voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen.

In de periode 2017/2018 vervulde de functie van interim regioadviseur-midden voor de periode van een acht maanden.